Τμήματα


    Στο κέντρο προσχολικής αγωγής βρεφικό παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο - ΠΙΝΟΚΙΟ διαθέτουμε 5 τμήματα . Όλα τα προγράμματα στηρίζονται σε πανεπιστημιακά ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας .

Βρεφικό ( ηλικίας 6 μηνών μέχρι 24 μηνών)


Μεταβρεφiκό ( ηλικίας 2 ετών μέχρι 3 ετών)


Προπρονηπιακό ( ηλίκίας 3 ετών μέχρι 4 ετών )


Προνήπιο ( ηλικίας 4 των μέχρι 5 ετών)


Νηπιαγωγείο ( ηλικίας 5 ετών μέχρι 6 ετών)