Μέλος οργανισμών
Το κέντρο προσχολικής αγωγής βρεφικός παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο ΠΙΝΟΚΙΟ έλαβε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νηπιαγωγείου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με την Αρ. Πρωτ.2877/14-7-2009 απόφαση και άδεια να δέχεται βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών από την Δι/νση Κοινωνικής Πρόνοιας με την Αρ. Πρωτ. 29/22-2-2008 απόφαση.

Ο παιδικός βρεφονηπιακός σταθμός στο Μοσχάτο , Πινόκιο , έχει βραβευτεί για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της UNICEF , όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών για τα βασικά δικαιώματα τους στην υγεία , την εκπαίδευση και την προστασία από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση .